Informasjon om vårt firma

Åsnes List A/S holder til i et tradisjonsrikt skogsdistrikt i Solør. Bedriften ble startet allerede i 1939 under navnet Udneset Sag, senere oppkjøpt og drevet av Norsk Trelast Industri A/S.

I 1988 fikk bedriften lokale eiere, det ble da installert nytt høvleriutstyr. Bedriften fikk da sitt nye navn Åsnes List AS. Siden den gang har bedriften blitt drevet i sin nåværende form med hovedvekt på listverk.

I 2011 fikk bedriften nye eiere og bedriften skiftet navn til Hornbaek Åsnes List AS. Bedriften vil fortsette å produsere standard listverk, spesialprofiler etter tegning eller prøve, spesialpaneler og glattkanter. Det aller meste av dette produseres i furu, men vi har stadig produksjon i andre treslag. Med andre ord så er vi i møtekommende i forhold til våre kunders ønsker.

Sammen med de nye eierne vi bedriften komme styrkende ut av å være del av en større organisasjon. Spesielt så vil alle våre kunder nyte godt av varer produsert på vår søsterbedrift i Latvia. Fullt sortiment av standard varer produsert av Nordisk furu, som så er hvitmalt.Vi fikk på den måten styrket vårt vareutvalg ytterligere. Andre spennende produkter fremover vil være benkeplater, hobbyplater, gulv og paneler.

Under alle omstendigheter får du nye muligheter til å gjøre en interessant handel når du kommer i kontakt med oss.


Råstoff m.m.
Vår mangeårige erfaringer med trelast, har gitt oss mange gode kontakter.
Til vår produksjon blir alt råstoff innkjøpt fra utvalgte sagbruk i Norge og Sverige. Det anvendes kun sløydfuru og gran. Råstoffet (tømmeret) har vesentlig vokst på de norske og svenske finnskoger (grensetraktene mellom Norge og Sverige). Dette garanterer for utsøkt kvalitet. Dessuten har vi manuelt mottak av produksjonen etter høvlene og manuell sortering. Alle pakker emballeres med heldekkende plast. Pakkestørrelse etter kundens ønske.

decor